Pielgrzymka Ludzi Pracy do grobu św. Rafała Kalinowskiego w Czernej

foto - kronika krakowa

12.jpg

Pielgrzymka Ludzi Pracy
do grobu św. Rafała Kalinowskiego
w Czernej

z okazji 156 rocznicy
Powstania Styczniowego

20 stycznia 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo Józef Wieczorek]

1

bsh

bsh

9.jpg

11.jpg

6.jpg

14.jpg

16.jpg