Esztergom – tam, gdzie meczet został zastąpiony bazyliką, dzięki rozgromieniu armii tureckiej przez Jana III Sobieskiego

Esztergom – tam, gdzie meczet został zastąpiony bazyliką, dzięki rozgromieniu armii tureckiej przez Jana III Sobieskiego

Uroczystość pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego  i Msza św. w kościele św. Ignacego Loyoli

W ramach obchodów 336 rocznicy bitwy pod Parkanami

Ostrzyhom/Esztergom, 7 października 2019

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

 

Parkany – czyli tam, gdzie Jan III Sobieski dał nam przykład jak zwyciężać mamy

Parkany – czyli tam, gdzie Jan III Sobieski dał nam przykład jak zwyciężać mamy

Obchody 336 rocznicy bitwy pod Parkanami  zwycięstwa Jana III Sobieskiego  nad Armią Osmanów
– zakończenia kampanii wiedeńskiej w 1683 r.

Parkany (obecnie Štúrovo na Słowacji)
7 października 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

 

 

343 rocznica koronacji Jana III Sobieskiego na króla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej

foto - kronika krakowa

 

 

 

40

343 rocznica koronacji
Jana III Sobieskiego
na króla
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej

Kraków, 10 lutego 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu zorganizował obchody 336 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, które odbyły się w 343 rocznicę koronacji Jana III Sobieskiego na Króla w Krakowie, 10 lutego 2019 roku.

W obchodach udział wzięli darczyńcy i sponsorzy pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu oraz organizacje/polonijne/ i instytucje, które przystąpiły do Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 336 Wiktorii Wiedeńskiej.

Przypominamy o ważnych  faktach w historii Polski – w której Najjaśniejsza Rzeczpospolita była architektem  w tworzeniu kształtu współczesnej tożsamości Europy.

W dniu 21 maja 1674 roku Jan Sobieski został wybrany królem polskim. O wyborze na króla zadecydowało spektakularne zwycięstwo pod Chocimiem /11.11.1673r./. Entuzjazm i radość z tego powodu oraz świadomość zażegnania zagrożenia spowodowały, że Sobieskiego uznano za najlepszego kandydata na króla.

Tuż po akcie elekcji stany Rzeczpospolitej musiały rozstrzygnąć najpilniejsze kwestie. Wśród nich znalazła się konieczność odłożenia koronacji, co postulował sam monarcha. Zdecydowano się, aby koronację odłożyć a o terminie, miał decydować Sobieski, konsultując się z senatorami. O zgodzie szlachty na odłożenie koronacji zadecydował fakt, że podczas sejmu nie orientowano się dokładnie w sytuacji wojennej. Król ponadto chciał podjąć niezwłocznie działania wojenne.

Po zakończeniu kampanii 7 listopada 1675 r. podczas rady senatu w Czarnokozincach nad Zbruczem podjęto decyzję o zwołaniu sejmu koronacyjnego na dzień 4 lutego 1676 roku. Koronację przeprowadzono 2 lutego we wspaniałej oprawie, a 3 lutego król przyjął hołd mieszczan krakowskich.

Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego

w Wiedniu na Kahlenbergu

Piotr Zapart

 

plakat

30.jpg

dav

6.jpg

9.jpg

13

cof

24.jpg

26.jpg

28.jpg

33.jpg

rhdr

36.jpg

39.jpg

bsh

44

46.jpg

45.jpg

LIST OTWARTY POLONII ŚWIATA do Burmistrza Miasta Wiedeń Dr. Ludwig Michael

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o jednostronnym złamaniu umowy miasta Wiedeń, dotyczącej odsłonięcia pomnika króla Jana III Sobieskiego, które miało nastąpić 12 września 2018 na górze Kahlenberg w Wiedniu.

Projekt pomnika, jak również miejsce, zatwierdzone zostało wkopaniem kamienia węgielnego dnia 12 września 2013 roku. W tej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta Wiedeń oraz przedstawiciele Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg jak rónież prezydent miasta Krakowa.

Sam projekt zaakceptowany został już w roku 2013, a w dniu 30 czerwca 2014 roku, komisja miasta Wiedeń udała się do Krakowa, aby ocenić model pomnika w skali 1:1, który przyjęty został z zadowoleniem i całkowitą aprobatą.

Tymczasem w zamieszczonym w polskiej prasie w dniu 23.08.2018 oświadczeniu pana Ernsta Wollera, Przewodniczącego Parlamentu Kraju Związkowego Wiednia, notabene obecnego przy wkopywaniu kamienia węgielnego i od początku obecnego przy projekcie, czytamy że:

[…] Rada Doradcza ds. Pomników i Miejsc Pamięci […] wypowiedziała się jednak negatywnie odnośnie proponowanego projektu pomnika.”
(źródło: http://www.polonika.at/index.php/aktualnosci/2476-dlaczego-pomnik-jana-iii-sobieskiego-nie-stanie-12-09-2018-na-kahlenbergu)

To wielce kuriozalne, że powstała w roku 2017 komisja, blokuje w roku 2018 projekt pomnika, który zatwierdzony został cztery lata wcześniej, a którego budowa została ukończona i postument stał gotowy do transportu, aby w wyznaczonym terminie mógł być odsłonięty na ustalonym miejscu, czyli na górze Kahlenberg w Wiedniu w dniu 12 września 2018r. W tej sprawie nie wydane zostało też żadne oświadczenie tej komisji. Znana jest tylko wypowiedź pana Wollera.

Również niejasne wypowiedzi o rzekomym porozumieniu między władzami miasta Wiedeń i komitetem budowy pomnika oraz władzami miasta Kraków, według których zawarta została umowa o postawieniu gotowego już pomnika króla JIIIS w Krakowie, zostały przez prezydenta miasta Kraków i przewodniczącego komitetu budowy pomnika oficjalnie zdementowane.

Jesteśmy Polakami, mieszkającymi w różnych zakątkach świata. Przez wiele stuleci, z różnych powodów opuścić musieliśmy swój kraj czy Europę. Najczęściej znane tego przyczyny to właśnie wojny. Jednak zawsze w całej naszej historii reprezentujemy swój kraj i Europę. Europę jako kontynent, który swoją historię opiera przede wszystkim na wartościach chrześcijańskich.

W roku 2018 obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Niepodległości, która zabrana nam została na okres 123 lat. Można powiedzieć, że w roku 1918, w którym Polska znowu pojawiła się na mapach świata, nie było ani jednego Polaka na świecie, który urodził się w wolnym kraju Polska. A jednak Polska odrodziła się. Bo zachowała wartości wiary chrześcijańskiej, europejską kulturę, swoje obyczaje i historię.

A historia ta wspólna jest ze wszystkimi historiami krajów europejskich. Również z historią Austrii, my jako Polacy i Polska jesteśmy mocno związani.

W roku 2018 również Republika Austrii obchodziła stulecie swojego powstania.

Tym bardziej z wielkim zdziwieniem przyjmujemy sytuację, że w kraju tak wielokulturowym, doświadczonym przez burzliwą historię, otwartym na edukacje, sztukę i wiedzę, nagle blokuje się postawienie pomnika polskiemu królowi, królowi, który w roku 1683, dowodząc wojskami europejskimi, w bitwie pod Kahlenbergiem, uwalniając Wiedeń od oblężenia i zniewolenia, odniósł zwycięstwo nad wojskami osmańskimi, zapewniając Europie wolność i tożsamość aż po dzień dzisiejszy.

Tożsamość, z której Europa dzisiaj jest taka dumna i wzoruje innym kontynentom.

Historia bitwy w czasie oblężenia Wiednia, to nasza europejska wspólna historia, z której powinniśmy się uczyć i wyciągać wnioski a nie tę historie zmieniać i o jej ważnych szczegółach milczeć.

Historia bitwy o Wiedeń znana jest na całym świecie, a taktykę wojenną polskiego króla, która pomogła pokonać wroga i uchronić chrześcijańską Europę, wykładana jest na uczelniach wojskowych najlepszych szkół militarnych.

Pytamy, gdzie więc, panie burmistrzu, stanąć powinien pomnik króla Sobieskiego, dowódcy wojsk w bitwie pod Wiedniem, jeśli nie na górze Kahlenberg, skąd nastąpił rozstrzygający atak? Czy pana zdaniem, Europejczycy nie dojrzeli jeszcze do tego, i muszą minąć następne 335 lat, zanim pomnik ten powstanie w należnym miejscu?

Czy miasto Wiedeń, które najwięcej zawdzięcza królowi Sobieskiemu, chce przejść do historii, jako miasto, które w 335 lat po wydarzeniu nie pamięta swojej historii , nie pamięta swoich obrońców, którzy oddawali życie w obronie miasta, w obronie Europy i swojej wiary?

Pomnik ten nie został zbudowany z przeznaczeniem dla Polaków. To pomnik od nas Polaków dla Europy.

Niezrozumiałe dla nas jest, że projekt pomnika, zatwierdzonego w 2013 r., który jest gotowy do postawienia na przewidzianym miejscu, dla którego już w roku 2015 wybudowany został cokół, zostaje bez wyraźnego i nieokreślonego powodu zablokowany, a następnie odrzucony przez radę doradczą miasta Wiedeń ustanowioną dopiero w roku 2017.

Pomnik ma upamiętniać tych, którzy przystąpili do bitwy o obronę Europy oraz na ten czas dowódcę armii sprzymierzonych, króla Jana III. Sobieskiego. Cała Europa powinna pamiętać to ważne wydarzenie o którym przypominać będzie ten pomnik. Ludzie z wielu krajów europejskich zainwestowali swój czas, energię i pieniądze w realizację tego pomnika.

Domagamy się niezwłocznego, ponownego wydania zgody na postawienie i odsłonięcie pomnika króla Jana III. Sobieskiego na wiedeńskim Kahlenbergu, jak to zostało zatwierdzone w 2013 roku.