Iskra Solidarności i Wolności Narodów

foto - kronika krakowa

Iskra Solidarności i Wolności Narodów
w 40 rocznicę pielgrzymki
Jana Pawła II do Polski

Morawica, 2 czerwca 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]