Migawki z Dnia Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej

 

Migawki z Dnia Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej

Muzeum Domu Jana Matejki

Kraków 4 stycznia 2020 r.

[zdj. Józef Wieczorek]

 

W związku z inauguracją działalności forum debaty pro publico bono Krakowskiej Resursy Kultury Pamięci Teresa Oleś-Owczarkowa przedstawiła gawędę poetycką p.t „Kiedy orężem jest mowa ojczysta”

Sesja była dedykowana pamięci św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Helenie Modrzejewskiej, znakomitych postaci dziejów narodowych, których praca na rzecz dobra wspólnego przyczyniła się do rozwoju i umocnienia polskiej tożsamości.

 Organizatorzy Sesji:

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- MUZEUM DOM JANA MATEJKI

TOWARZYSTWO PRACY ORGANICZNEJ IM.HIPOLITA CEGIELSKIEGO I MIROSLAWA DZIELSKIEGO

MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

FUNDACJA STANICA KRESOWA

Osobistości rekomendowane do Pocztu Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej:

Św. Urszula Ledóchowska ( 1865-1939), właśc. Maria Halka Ledóchowska, święta Kościoła katolickiego; założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Jezusa Konającego; pedagog; wychowawczyni i twórczyni licznych dzieł społecznych i wychowawczych; zasłużona w działalności opiniotwórczej na rzecz odrodzenia Polski i odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego; czynnie zaangażowana w tworzenie instytucji edukacyjnych i wychowawczych.

Helena Modrzejewska (1840-1909) właśc. Jadwiga Helena Misel, po mężu Chłapowska; jedna z najwybitniejszych aktorek polskich; propagatorka twórczości Wiliama Szekspira; oddana sprawom Polski i Krakowa; była mecenasem i filnatropem – wspierała finansowo i moralnie wiele dzieł społecznych –       w szczególności dzieł na polu miłosierdzia i tworzenia kultury narodowej.

Rekomendacje przedstawili:

profesor Emil Orzechowski – prezes Fundacji Wspierania Badań nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej

Waldemar Rataj – prezes Fundacji Kolegium Wigierskie, przewodniczący Towarzystwa Pracy Organicznej im. H. Cegielskiego  i M.Dzielskiego

 

Dzień Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej – migawki

13

  

Dzień Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej

Muzeum Dom Jana Matejki

Kraków, 4 stycznia 2019 r.

[migawki – Józef Wieczorek] 

Celem spotkania było zaprezentowanie rekomendacji włączenia do tworzonego – pod auspicjami Towarzystwa Pracy Organicznej im. H.Cegielskiego i M.Dzielskiego -„Pocztu Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej”wybitnych postaci kultury narodowej:

JANA MATEJKI,  JANA SAS ZUBRZYCKIEGO, JADWIGI Z ŁOBZOWA

Jan Matejko (1838-1893) – najwybitniejszy przedstawiciel polskiego nurtu malarstwa historycznego, kolekcjoner, profesor i wieloletni dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie był również prekursorem konserwacji i ochrony zabytków, członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń artystycznych, naukowych i społecznych. Jeden z najważniejszych twórców polskiej kultury pamięci czasów niewoli.

2

rbsh

4.jpg

Jan Sas Zubrzycki (1860-1935) – architekt, profesor Politechniki Lwowskiej, autor

kilkudziesięciu kościołów na terenie dawnej Galicji oraz ziemi świętokrzyskiej(w tym kościoła p.w. św. Józefa na Rynku Podgórskim w Krakowie). Badacz historii architektury i twórca myśli architektonicznej. Twórca wielu dzieł społecznych i uczestnik życia społecznego w różnych dziedzinach kultury; od sztuki ludowej, przez historiozofię, po wychowanie młodzieży.

rbsh

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Jadwiga z Łobzowa (1854-1916; właśc.Jadwiga z Sas Zubrzyckich Strokowa) –

nauczycielka, poetka, twórczyni dzieł społecznych i animatorka życia społecznego; w szczególności współtworzyła ruch na rzecz oświaty kobiet wiejskich – była członkinią Zarządu Gł.Towarzystwa Szkoły Ludowej (wspólnie z Adamem Asnykiem założyła pierwszą czytelnię Towarzystwa). W 1951 roku wszystkie jej utwory zostały wycofane z polskich bibliotek i objęte cenzurą.

Rekomendacje przedstawili:

Marta Kłak-Ambrożkiewicz – historyk sztuki, etnograf, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, kierownik oddziału MNK – Muzeum Dom Matejki.

Jerzy Wowczak – architekt, doktor nauk humanistycznych, autor i współautor wielu projektów budynków użyteczności publicznej, założeń parkowych    i planistycznych. Wraz z żoną Ewą prowadzi w Krakowie autorską pracownię architektoniczną.

Jan Musiał – literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, pedagog,wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, w l. 1981-1988 wydawca wolnej prasy na Podkarpaciu, senator RP I i II kadencji.

rbsh

IV DZIEŃ MISTRZÓW POLSKIEJ PRACY ORGANICZNEJ w Krakowie

6 stycznia 2019 roku ruch społeczny Pro Publico Bono obchodzi Dzień Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej. Data obchodów związana jest z dniem urodzin Hipolita Cegielskiego, uznawanego przez tę społeczność za najwyższy wzór pracy organicznej w dziejach naszego narodu. Dziedzictwo Hipolita Cegielskiego stanowi fundament ideowy i inspirację dla działań twórczych podejmowanych w ramach Karty Solidarności – instytucji życia społecznego ustanowionej w roku 2009 w celu wspierania  odradzania i rozwoju w Polsce kultury solidarności.

1

Dzień Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej obchodzimy w Krakowie po raz czwarty – pierwszy raz w murach Muzeum Domu Jana Matejki, instytucji wyrosłej na gruncie dziedzictwa wybitnego współtwórcy polskiej kultury pamięci, artysty i organicznika. Wydarzeniem tym zamykamy także uroczyście obchody jubileuszu 120-lecia powstania Domu Jana Matejki, jako instytucji muzealnej, które odbywały się w Krakowie w roku 2018. Organizatorzy, z powołanym do życia dwa lata temu Towarzystwem Pracy Organicznej imienia Hipolita Cegielskiego i Mirosława Dzielskiego na czele, poprzez inicjatywę Dnia Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej starają się umacniać misję Krakowa, jako „stolicy polskiej pamięci i tożsamości”. Wskazywane są w ten sposób kolejne postaci, które w okresie najnowszych dziejów służyły Polsce, tworząc dzieła społeczne, wykorzystując w tym celu idee i metody właściwe tradycji pracy organicznej. Dlatego tworzony wg tej myśli „Poczet  Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej” – oprócz zasłużonych, XIX- wiecznych postaci wielkopolskich organiczników z Hipolitem Cegielskim na czele, wskazuje na postaci innych wybitnych Polek i Polaków, których twórcza aktywność intelektualna, artystyczna i społeczna istotnie wpłynęła na kształt naszej cywilizacji, a zwłaszcza na rozwój polskiej tożsamości republikańskiej.

Kontynuując podjęty cztery lata temu zwyczaj obchodów Dnia Mistrzów Pracy Organicznej, a w tym w szczególności  inicjatywę tworzenia „Pocztu Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej”, 4 stycznia 2019 roku  w krakowskim oddziale Muzeum Narodowego – w Domu Jana Matejki, odbyła się kolejna sesja poświęcona dziedzictwu i tradycjom pracy organicznej, czyli społecznej pracy twórczej, której owocem są dzieła i instytucje wypełniające treścią pojęcie Rzeczypospolitej.

Tegoroczna sesja dedykowana była pamięci Jana Matejki, Jana Sas Zubrzyckiego oraz Jadwigi z Łobzowa, znakomitych twórców kultury narodowej, związanych z Krakowem, których praca na rzecz dobra wspólnego przyczyniła się do rozwoju i umocnienia polskiej tożsamości.

Organizatorami Sesji byli:

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- MUZEUM DOM JANA MATEJKI

TOWARZYSTWO PRACY ORGANICZNEJ IM.HIPOLITA CEGIELSKIEGO I MIROSŁAWA DZIELSKIEGO

MUZEUM COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

FUNDACJA STANICA KRESOWA

Sympozjum zostało zorganizowane  w ramach działalności Karty Solidarności i jest wydarzeniem w cyklu spotkań IX DNI KULTURY SOLIDARNOŚCI, które odbywają się pod hasłem: „Polski fenomen wolności”.

11

12