Łamanie Konstytucji przez sądy

v.jpg

Łamanie Konstytucji przez sądy

Przykład z Sądu Rejonowego

Sprawa  sędzi Małgorzaty Rokosz

 Kraków, 18 września 2019 r.

[dokumentacja w ramach obywatelskiej kontroli wymiaru sprawiedliwości dopuszczanej nawet przez Sąd Najwyższy – https://blogjw.wordpress.com/2019/04/12/kasacja-niewygodnego-dziennikarza-czyli-proces-jozefa-w/ ]

1

2

4