101. rocznica wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej

101. rocznica wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej

Uroczystości pod Wieżą Ratuszową

Kraków, 31 października 2019 r.

[zdjęcia – Józef Wieczorek]

4

35

Bezpieka w wojsku – Krakowska Loża Historii Współczesnej IPN

 

Bezpieka w wojsku

Krakowska Loża Historii Współczesnej IPN

spotkanie 23 października

Kraków

[ dokumentacja, transmisja na żywo w niepoprawneradio.pl – Józef Wieczorek]

 

 

Esztergom – tam, gdzie meczet został zastąpiony bazyliką, dzięki rozgromieniu armii tureckiej przez Jana III Sobieskiego

Esztergom – tam, gdzie meczet został zastąpiony bazyliką, dzięki rozgromieniu armii tureckiej przez Jana III Sobieskiego

Uroczystość pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego  i Msza św. w kościele św. Ignacego Loyoli

W ramach obchodów 336 rocznicy bitwy pod Parkanami

Ostrzyhom/Esztergom, 7 października 2019

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

 

Parkany – czyli tam, gdzie Jan III Sobieski dał nam przykład jak zwyciężać mamy

Parkany – czyli tam, gdzie Jan III Sobieski dał nam przykład jak zwyciężać mamy

Obchody 336 rocznicy bitwy pod Parkanami  zwycięstwa Jana III Sobieskiego  nad Armią Osmanów
– zakończenia kampanii wiedeńskiej w 1683 r.

Parkany (obecnie Štúrovo na Słowacji)
7 października 2019 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]